Magic TV 3000 遙控問題 (上集)

用咗幾年,個 Magic TV 的 遙控器越來越難按鍵,有時用很大力按鍵也無反應。
呢個遙控器出名易壞,好多人要拎返廠整。
我個遙控器只係個開机掣壞咗,把幾火自己拆開咗黎整。
我發覺只要拆開遙控器,用火酒棉花棒大力捽吓個按鍵的黑色碳粒,再捽吓底板上的金手指,按鍵就能夠恢服正常使用。

先逐個按鍵檢查一次,用手將按鍵按下,留意每按一下,或長按住按鍵,遙控器上方有一盞紅色燈會點亮,如下圖。
若按鍵有接觸不良問題,即使用力壓按按鍵,紅燈也不會點亮,這個按鍵就是有汚染問題,如下圖。

修理方法如下:
先將遙控器電池門打開,拎走電池,用螺絲批將孔內一粒螺絲拆出。

用扁咀螺絲批從尾部插入,住外邊用力一撬,便可將兩個釦位分開,尾部即可稍為打開。

再順住左右兩邊開口,將左右兩邊的釦同樣撬開。

近遙控器上半部份,每邊有另外三隻釦,拆開這部份時要小心,不要太用力扯,以免扯斷釦位。
用右手手指在遙控器前殼兩旁施壓,左手負責把遙控器後殼拉開。
小心將線路板從後殼分離,不要扯傷後面的彈弓。由於線路板沒有固定在殼內,小心線路板會跌出。

拆走前殼時,小心勿掉失了方形按鍵上的透明硬膠,及一塊印有logo的膠片。

用沾上火酒或酒精的棉花棒,在有問題按鍵的黑色導電碳粒用力捽幾吓,在線路板相對位置上的金手指又用力捽幾吓,再用另一支乾淨棉花棒抹乾。

清理晒所有問題按鍵後,在重新安裝之前,先進行效果測試,因為不知道就咁捽幾吓,是否巳改善了問題。

方法如下:
將線路板安裝到後殼上,小心將彈弓放回膠殼旳凹槽內,用手將線路板固定,然後插入電池。

將按鍵軟膠放上線路板上,確定按鍵位置跟線路板上金手指位置吻合。

嘗試將所有問題按鍵按下一次,檢查紅色燈有無點亮。
假如輕易一按即點亮,代表清潔妥當,假如沒有點亮,則要再用酒精重新清潔多一次,直至問題改善。
跟住,將遙控器向著 Magic TV機盒測試。
假如擦酒精多次仍未見有改善,則可能是其他故障造成。

順便用酒精抹一下遙控器上的兩個零件,及那件深色透明膠片。
留意深色透明膠片表面可能仍附上一塊保護貼,若巳沾塵就要撕掉。


若維修妥當,可將前殼重新裝好,並上回螺絲,便大功告成。

希望幫到大家,多謝收睇。

假如發現機盒有接收不良,可參考以下 
Magic TV 遙控問題 (下集)。


作者: holidaydriver

日期: 2012/01/12

返回頁首

留言

匿名表示…
Good.

這個網誌中的熱門文章

ELLE 行李箱維修

轉換行車線心得